OM BackBeat

BackBeat skal være en lokal, folkelig musikkfestival med fokus på 60 og tidlig 70-talls musikk. Organisasjonen ble stiftet i november 2004 og vil knytte til seg personer som har interesse av musikk basert på Rock, Blues og Beat.
BackBeat vil jobbe for et aktivt musikk- miljø hvor konserter og musikalske treffpunkter vil stå sentralt.

Det første større arrangement ble holdt på Festplassen i Kopervik 28. mai 2005. Da samlet man de gruppene som spilte på ulike arrangement rundt i distriktet på 60-tallet. Se her

Kjell Olav Leirvåg
Beatminister og Media-molbo
tlf 90932943
e-post: kjell.olav@leirvag.no

Finn Willy Fosen 
Kultur- og sosialminister
Tlf 45633348

e-post: fifo@karmoyskolen.no

Ingvar Melkevik
Lokal- og musikk minister
tlf 52852046
917 97 471

E-post: imelk@online.no 

Halvor Nilsen
Arbeidsminister
Tlf 40415527
481 58 547

e-post: halvn@online.no

Arrangementskomite:
Sven Olaf Nøkling
Helge Haaland
Ståle Paulsen
Kolbjørn Kolstø
Ali Asabekov
Terje Frøyland Jensen
Bjørn Riise  
Inger Elin Michelsen

 

Om 2005 arrangement - Karmøybladet 23. februar

60-talls musikken med skråblikk på Karmøy